Om forbundet

Om Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund

 

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund (NABSF), stiftet 13. desember 1935, på Victoria Hotel på Lillehammer.

NABSF's formål er å fremme ake-, bob- og skeletonidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

 

NABSF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer idretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

NABSF er medlem av NIF, FIL/Federal Internationale de Luge de Course og FIBT/Federal Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing, og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse.

 

NABSF er den høyeste faglige myndighet for ake, bob og skeleton-idretten i Norge.

 

Styret NABSF:

 

President - Harald Rolfsen

Visepresident - Linda Bye Kristiansen

Styremedlem økonomi/sponsor - Erik Lundemo

Styremedlem bob & skeleton - Tore Ganmo

Styremedlem aking - Lina Harnes

Styremedlem ungdom - Ida Jeanette Mostue

Varamedlem 1 - Morten Paulsen

Varamedlem 2 - Anahita Panjwani

 

Forbundssekretær - Torill Sørlie

 

Olympiaparkens repr. - Jan Oddvar Tangen

 

 

Sportsjefer:

 

Kunstbane aking - Pia Wedege

Naturbane aking - Knut Solheim

Bob - <mangler>

Skeleton - Desiree Bjerke

Kontaktinformasjon:

 

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund (NABSF), Sognsvegen 73, 0840 Oslo, Norway.

Tlf: +47 21 02 90 00, e-post: akeogbob@nif.idrett.no

 

Forbundssekretær: Torill Sørlie